Neden Rüya Görürüz?

Neden rüya görürüz ? sorusu binlerce yıldır filozofları ve bilim adamlarını büyülemiştir. Rüyaların işleviyle ilgili bilimsel araştırmalara rağmen, bunu neden yaptığımıza dair hala sağlam bir cevabımız yok. Rüya görme konusunda pek çok şey belirsizliğini koruyor olsa da, birçok uzman, daha fazla netlik sağlayan yeni ampirik araştırmalarla rüyaların amacı hakkında teoriler geliştirdi.

Rüya Nedir?

Bir rüya, uyku sırasında yaşanan görüntüleri, düşünceleri ve duyguları içerir. Rüyalar, olağanüstü yoğun veya duygusaldan çok belirsiz, kısacık, kafa karıştırıcı ve hatta sıkıcıya kadar değişebilir. Bazı rüyalar neşeli, bazıları ise korkutucu veya hüzünlüdür. Bazen rüyalar net bir anlatıya sahip gibi görünürken, diğerleri hiçbir anlam ifade etmiyormuş gibi görünür. Rüya görme ve uyku hakkında pek çok bilinmeyen var, ancak bilim adamlarının bildiği şey, hemen hemen herkesin her uyuduğunda, uyandığında hatırlasa da hatırlamasa da her gece yaklaşık iki saat rüya gördüğüdür. Belirli bir rüyanın ötesinde, neden rüya gördüğümüz sorusu vardır. Aşağıda, rüya görmenin amacına ve bu açıklamaların belirli rüyalara nasıl uygulanabileceğine dair en belirgin teorileri detaylandırıyoruz.

Bilim İnsanları Rüyaları Nasıl İnceler?

Geleneksel olarak rüya içeriği, rüyayı görenin uyandığındaki öznel hatıralarıyla ölçülür. Ancak gözlem, bir laboratuvarda objektif değerlendirme yoluyla da gerçekleştirilir. Bir çalışmada, araştırmacılar, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) modellerini kullanarak insanların gerçek zamanlı olarak hayal ettiklerini izleyebilen ilkel bir rüya içerik haritası bile oluşturdular. Harita daha sonra rüya görenlerin uyandıktan sonraki raporlarıyla desteklendi.

Neden Rüya Görürüz ? Rüyaların Rolü

Daha önde gelen rüya teorilerinden bazıları, rüya görmenin işlevinin aşağıdakileri yapmak olduğunu iddia eder: Anıları birleştirin Duyguları işlemek En derin arzularımızı ifade edin Potansiyel tehlikelerle yüzleşmek için pratik kazanın Birçok uzman, belirli bir teoriden ziyade bu nedenlerin bir kombinasyonundan dolayı rüya gördüğümüze inanır. Ek olarak, birçok araştırmacı rüya görmenin zihinsel, duygusal ve fiziksel esenlik için gerekli olduğuna inanırken, bazı bilim adamları rüyaların gerçek bir amaca hizmet etmediğini öne sürüyorlar.

Sonuç olarak, birçok teori öne sürülmesine rağmen, neden rüya gördüğümüz konusunda tek bir fikir birliği ortaya çıkmadı. Uykunun farklı aşamalarında rüya görmek de benzersiz amaçlara hizmet edebilir. En canlı rüyalar, hızlı göz hareketi (REM) uykusu sırasında gerçekleşir ve bunlar, hatırlama ihtimalimiz en yüksek olan rüyalardır. Hızlı göz hareketi olmayan (REM olmayan) uyku sırasında da rüya görürüz, ancak bu rüyaların daha az hatırlandığı ve daha sıradan içeriğe sahip olduğu bilinmektedir.

Rüyalar Bilinçaltını Yansıtabilir

Sigmund Freud’un rüyalar teorisi, rüyaların bilinçsiz arzuları, düşünceleri, arzuların yerine getirilmesini ve motivasyonları temsil ettiğini öne sürer. 4 Freud’a göre, insanlar saldırgan ve cinsel içgüdüler gibi bastırılmış ve bilinçsiz özlemler tarafından yönlendirilir. Freud’un iddialarının birçoğu çürütülmüş olsa da, araştırmalar, bir düşüncenin bastırılmasının, onun hakkında rüya görmeyle sonuçlanma eğiliminde olduğu, aynı zamanda rüya geri tepme teorisi olarak da bilinen bir rüya geri tepme etkisi olduğunu öne sürüyor.

Rüyaların Gerçekleşmesine Neden Olan Nedir?

“Düşlerin Yorumu”nda Freud, rüyaların “bastırılmış isteklerin kılık değiştirmiş yerine getirilmesi” olduğunu yazmıştı. Ayrıca rüyaların iki farklı bileşenini tanımladı: açık içerik (gerçek görüntüler) ve gizli içerik (gizli anlam). Freud’un teorisi, rüya yorumunun yükselişine ve popülaritesine katkıda bulundu . Araştırmalar, açık içeriğin bir rüyanın psikolojik önemini gizlediğini gösteremese de, bazı uzmanlar rüyaların duyguların ve stresli deneyimlerin işlenmesinde önemli bir rol oynadığına inanıyor. Rüyalar Gerçek Olabilir bazen ama bunun nedenlerini açıklamak oldukça basittir.

Rüya Süreç Bilgisi

İlk olarak J. Allan Hobson ve Robert McCarley tarafından önerilen rüya görmenin aktivasyon-sentez modeline göre , beyindeki devreler REM uykusu sırasında aktive olur ve bu da amigdala ve hipokampusu bir dizi elektriksel uyarı oluşturmak için tetikler. Bu, rüya görürken ortaya çıkan rastgele düşüncelerin, görüntülerin ve anıların bir derlemesiyle sonuçlanır. Uyandığımızda, aktif zihinlerimiz, tutarlı bir anlatı yaratmak için rüyanın çeşitli görüntülerini ve hafıza parçalarını bir araya getirir. Aktivasyon-sentez hipotezinde rüyalar, uyuyan zihne görünen ve uyandığımızda anlamlı bir şekilde bir araya getirilen rastgeleliklerin bir derlemesidir. Bu anlamda rüyalar, rüya göreni yeni bağlantılar kurmaya, faydalı fikirlere ilham vermeye veya uyanık yaşamlarında yaratıcı tezahürlere sahip olmaya teşvik edebilir.

Rüyalar Hafızaya Yardımcı Olur

Olur Bilgi işleme teorisine göre uyku, önceki gün boyunca topladığımız tüm bilgi ve anıları birleştirmemizi ve işlememizi sağlar. Bazı rüya uzmanları, rüya görmenin bu deneyim işlemenin bir yan ürünü, hatta aktif bir parçası olduğunu öne sürüyor. 9 Rüya görmenin kendi kendini organize etme teorisi olarak bilinen bu model, hatıraların uyku sırasında konsolide edilmesinden dolayı rüya görmenin beyin sinirsel aktivitesinin bir yan etkisi olduğunu açıklar. 8 Bu bilinçsiz bilgi yeniden dağıtımı sürecinde, anıların ya güçlendiği ya da zayıfladığı ileri sürülmektedir. Rüya görmenin kendi kendini organize etme teorisine göre, biz rüya görürken, faydalı hatıralar güçlenirken, daha az faydalı olanlar yok olur. Araştırma bu teoriyi desteklemektedir, bir kişi bunları yapmayı hayal ettiğinde karmaşık görevlerde iyileşme bulur. Araştırmalar ayrıca, REM uykusu sırasında, tıpkı insanlar uyanıkken bilgiyi öğrenirken, saklarken ve hatırlarken olduğu gibi, frontal lobda düşük frekanslı teta dalgalarının daha aktif olduğunu gösteriyor.

Rüyalar Yaratıcılığı Teşvik Eder

Rüyalarla ilgili başka bir teori, amaçlarının sorunları çözmemize yardımcı olmak olduğunu söylüyor. Rüya görmenin bu yaratıcılık teorisinde, sınırsız, bilinçsiz zihin, bilinçli dünyanın çoğu zaman boğucu gerçeklerinin yükünden kurtulurken sınırsız potansiyelini dolaşmakta özgürdür. Aslında araştırmalar, hayal kurmanın yaratıcı düşüncenin etkili bir destekçisi olduğunu göstermiştir. 11 Bilimsel araştırmalar ve anekdot niteliğindeki kanıtlar, birçok insanın ilham almak için hayallerini başarıyla kazdığı ve büyük “aha” anları için hayallerine güvendiği gerçeğini desteklemektedir. Rüyalarınızda ortaya çıkan anılar ve fikirler arasında beklenmedik bağlantılar kurma yeteneği, genellikle yaratıcılık için özellikle verimli bir zemin olduğunu kanıtlar.

Rüyalar Hayatınızı Yansıtır

Süreklilik hipotezi altında rüyalar, bir kişinin gerçek yaşamının bir yansıması olarak işlev görür ve bilinçli deneyimleri rüyalarına dahil eder. 8 Rüyalar, uyanık yaşamın basit bir tekrarından ziyade, hafıza parçalarından oluşan bir yama işi olarak ortaya çıkar. Yine de araştırmalar, REM olmayan uykunun bildirimsel bellekle (daha rutin şeyler) daha fazla ilgili olabileceğini, REM rüyalarının ise daha duygusal ve öğretici anıları içerdiğini gösteriyor. 4 Genel olarak, REM rüyaları, REM olmayan rüyalara kıyasla daha kolay hatırlama eğilimindedir. Süreklilik hipotezi altında, yeni öğrenme ve deneyimleri uzun süreli belleğe dahil etmenin bir parçası olarak, hatıralar rüyalarımızda amaçlı olarak parçalanabilir . 7 Yine de, anıların bazı yönlerinin neden rüyalarımızda az ya da çok öne çıkarıldığına dair yanıtlanmamış birçok soru var.

Rüyalar Hazırlar ve Korur

Rüya görmenin ilkel içgüdü provası ve uyarlanabilir strateji teorileri, gerçek dünyadaki tehlikelerle yüzleşmek için kendimizi daha iyi hazırlamak için rüya görmemizi önerir. Bir sosyal simülasyon işlevi veya tehdit simülasyonu olarak rüya, rüyayı gören kişiye önemli hayatta kalma becerilerini uygulamak için güvenli bir ortam sağlar. 12 Rüya görürken, savaş ya da kaç içgüdülerimizi geliştirir ve tehdit edici senaryoları ele almak için zihinsel yetenek geliştiririz. Tehdit simülasyonu teorisi altında, uyuyan beynimiz, bizi yaşamı tehdit eden ve/veya duygusal olarak yoğun senaryolara hazırlamak için savaş ya da kaç mekanizmasına odaklanır: Bir takipçiden kaçmak Bir uçurumdan düşmek Çıplak bir yerde ortaya çıkmak Halkın içinde tuvalete gitmek Final sınavına çalışmayı unutmak Bu teori, bu becerileri rüyalarımızda uygulamanın veya prova etmenin, gerçek dünyadaki tehdit edici senaryolarla daha iyi başa çıkabilmemiz veya bunlardan kaçınabilmemiz için bize evrimsel bir avantaj sağladığını ileri sürer. Bu, neden bu kadar çok rüyanın korkutucu, dramatik veya yoğun içerik içerdiğini açıklamaya yardımcı olur.

Rüyalar Duyguların İşlenmesine Yardımcı Olur

Duygusal düzenleme rüya teorisi, rüyaların işlevinin, uykunun güvenli alanında duygularımızı veya travmamızı işlememize ve bunlarla başa çıkmamıza yardımcı olmak olduğunu söylüyor. Araştırmalar, duyguların işlenmesinde rol oynayan amigdala ve bilginin yoğunlaştırılmasında ve kısa süreli bellekten uzun süreli hafızaya taşınmasında hayati bir rol oynayan hipokampüsün canlı, yoğun rüya görme sırasında aktif olduğunu göstermektedir. Bu, rüya görme, hafıza depolama ve duygusal işleme arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösterir. 3 Bu teori, REM uykusunun duygusal beyin düzenlemesinde hayati bir rol oynadığını öne sürüyor. Ayrıca neden bu kadar çok rüyanın duygusal olarak canlı olduğunu ve duygusal veya travmatik deneyimlerin neden tekrarlama eğiliminde olduğunu açıklamaya yardımcı olur. Araştırmalar, duyguları işleme yeteneği ile bir kişinin aldığı REM uykusu miktarı arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir. 14 İçerik benzerlikleri ve hayalperestler arasında paylaşılan ortak rüyalar , bağlantıyı geliştirmeye yardımcı olabilir. Araştırma ayrıca , rüyalarını başkalarıyla paylaşan insanlar arasında artan empatiye dikkat çekerek, rüyaların toplumu ve kişilerarası desteği teşvik ederek başa çıkmamıza yardımcı olabileceği başka bir yola işaret ediyor.

Rüyalarla İlgili Teoriler

Neden rüya gördüğümüzü açıklamak için birçok başka teori önerildi. Bir teori, rüyaların beynimizin uyku sırasında dış uyaranları (bir köpeğin havlaması, müzik veya bir bebeğin ağlaması gibi) yorumlamaya çalışmasının sonucu olduğunu iddia eder. Başka bir teori, rüyaları açıklamak için bir bilgisayar metaforu kullanır ve rüyaların zihindeki dağınıklığı “temizlemeye” hizmet ettiğini ve beyni bir sonraki gün için tazelediğini belirtir. Tersine öğrenme teorisi, unutmayı hayal ettiğimizi öne sürüyor. Beynimizin anıları arasında binlerce sinirsel bağlantı vardır – hepsini hatırlayamayacak kadar çoktur – ve rüya görme, bu bağlantıları “budamanın” bir parçasıdır. 16 Sürekli aktivasyon teorisinde, beynin düzgün çalışmasını sağlamak için uyurken beyni aktif tutmayı hayal ederiz.

Berrak rüya

Berrak rüyalar , rüyayı görenin rüyasında olduğunun farkında olduğu ve genellikle rüya içeriği üzerinde bir miktar kontrole sahip olduğu nispeten nadir rüyalardır. Araştırmalar, insanların yaklaşık %50’sinin yaşamları boyunca en az bir bilinçli rüya gördüğünü hatırladığını ve %10’dan biraz fazlasının ayda iki veya daha fazla kez gördüğünü bildirdiğini gösteriyor. 18 Bazı insanların neden diğerlerinden daha sık lusid rüya gördüğü bilinmiyor. Uzmanlar, berrak rüya görmenin neden veya nasıl gerçekleştiği konusunda net olmasa da, ön araştırmalar beynin prefrontal ve parietal bölgelerinin önemli bir rol oynadığına işaret ediyor.

Lucid Rüya Nasıl Görülür?

Birçok insan berrak rüya görmeye imrenir ve onu daha sık deneyimlemeye çalışır. Lucid rüya, sanal gerçeklik ve hiper-gerçekçi video oyunlarıyla karşılaştırılarak, berrak rüya görenlere nihai kendi kendini yöneten rüya manzarası deneyimi sunar. Bilinçli rüyayı başlatmak için potansiyel eğitim yöntemleri arasında bilişsel eğitim, uyku sırasında dış uyarım ve ilaçlar bulunur. Bu yöntemler bazı vaatler gösterse de, hiçbiri titizlikle test edilmedi veya etkili olduğu gösterilmedi. 18 Berrak rüya görme ile son derece yaratıcı düşünme ve yaratıcı çıktı arasında güçlü bir bağlantı bulundu. Araştırmalar, berrak rüya görenlerin yaratıcı görevlerde, berrak rüya görmeyenlere göre daha iyi performans gösterdiğini göstermiştir.

Stres Rüyaları

Stresli deneyimler , rüyalarımızda büyük bir sıklıkla ortaya çıkma eğilimindedir. Stresli rüyalar üzücü, korkutucu ve kabus gibi tanımlanabilir . Uzmanlar, belirli stresli içeriğin rüyalarımıza nasıl veya neden geldiğini tam olarak anlamazlar, ancak birçoğu bu olayları açıklamak için süreklilik hipotezi, uyarlanabilir strateji ve duygusal düzenleme rüya teorileri dahil olmak üzere çeşitli teorilere işaret eder. Stres rüyaları ve zihinsel sağlık el ele gidiyor gibi görünüyor. Günlük stres rüyalarda ortaya çıkıyor : Araştırmalar, uyanık yaşamlarında daha fazla endişe yaşayanların ve travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) teşhisi konan kişilerin daha yüksek sıklıkta ve yoğunlukta kabus gördüğünü göstermiştir. 21 Ruh sağlığı bozuklukları stresli rüyalara katkıda bulunabilir : Anksiyete, bipolar bozukluk ve depresyon gibi zihinsel sağlık bozuklukları olanlar, genel olarak daha fazla uyku zorluğunun yanı sıra daha fazla sıkıntılı rüyalar görme eğilimindedir. Anksiyete, stresli rüyalarla bağlantılıdır : Araştırmalar, kaygı ve stresli rüya içeriği arasında güçlü bir bağlantı olduğunu göstermektedir. 22 Bu rüyalar, beynin bu stresli deneyimlerle başa çıkmamıza ve bunları anlamlandırmamıza yardımcı olma girişimleri olabilir.

Neden rüya gördüğümüze dair birçok teori olsa da, amaçlarını tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Sadece bir hipotezin doğru olduğunu varsaymak yerine, rüyalar muhtemelen çeşitli amaçlara hizmet eder. Neden rüya gördüğümüze dair bu kadar çok şeyin belirsiz kaldığını bilerek, kendi rüyalarımızı bize en çok uyan ışıkta görmekte özgür hissedebiliriz. Rüyalarınızdan endişeleniyorsanız ve/veya sık sık kabus görüyorsanız, doktorunuzla konuşmayı veya bir uyku uzmanına danışmayı düşünün.